top of page
st%C5%AFl%20v%20kancel%C3%A1%C5%99i%20s%

Daňová A Mzdová 

Účetní Společnost

 

Vedení účetnictví,

personální a mzdové agendy, daňové poradenství,

kompletní ekonomický servis

a zastupování klienta

v oblasti daní, pojištění apod.

Poskytované služby               

Níže uvedené je pouze základním stavebním kamenem pro tvorbu vztahu naší společnosti s klientem. Upřednostňujeme klientský způsob spolupráce, tzn. že profil poskytovaných služeb tvoříme s klientem na míru  dle jeho představ a požadavků a tomuto profilu přizpůsobujeme i ceny za poskytované služby.

Our Services

Průběžné daňové

a účetní poradenství

Ústní i telefonické konzultace, vypracování písemných stanovisek k vyžádané daňové nebo účetní problematice

Vedení účetnictví a daňové evidence

Externí vedení finančního účetnictví (daňové evidence a účetnictví). Výstupem jsou účetní knihy, účetní závěrky a daňová přiznání.

 

Vedení mzdové a personální evidence

Jedná se o zpracování mzdové evidence na základě předaných podkladů.

Diskrétní zpracování mezd

Jedná se o zpracování mzdové a personální agendy ( „ Vedení mzdové a personální evidence „ )

 

Sestavení daňových přiznání​

Pro klienty, kteří chtějí mít jistotu a záruku správně sestaveného daňového přiznání. 

Ostatní

ekonomické služby

Provádíme zpracování podnikatelských záměrů např. pro účely žádosti o úvěr, zpracování kalkulací...

„Vše, co se v naší společnosti děje, by se mělo dít v souladu se svědomím. Člověk by neměl pracovat primárně za účelem zisku, ale pro přínos

ostatním lidem, celé společnosti.“

Eva Hronová

jednatel společnosti

Contact
business-861323_960_720.jpg
bottom of page