top of page

Vedení mzdové a personální evidence

Jedná se o zpracování mzdové evidence na základě předaných podkladů.

Výstupem  jsou  podklady  pro  pojišťovny  stanovené

zákonem, příkazy k úhradě, výplatní pásky, rekapitulace, interní účetní doklad pro zaúčtování mzdových    nákladů,   mzdové   listy   a   zpracování

ročního zúčtování mezd jednotlivých zaměstnanců, ELDP a další. 

Samozřejmostí    je    vedení    personální    evidence

a zastupování klienta při kontrolách jednotlivých pojišťoven, finančního úřadu či úřadu práce.

Je poskytována záruka. 

 

bottom of page