top of page
medicine-3298451_edited.jpg

Strategie našeho podnikání

Našim cílem je podnikat dle zákonů ekonomiky, tedy tvůrčí činnosti, která přirozeně vytváří statky pro uspokojení lidských potřeb, nikoli novodobé chrematistiky, která se zaměřuje pouze na hromadění zisku, nejčastěji ve formě peněz či vzácných komodit, které jsou samy o sobě cílem. Vše, co se v naší společnosti děje, by se mělo dít v souladu s naším svědomím.

Člověk by neměl primárně pracovat za účelem zisku, ale pro přínos druhým lidem, celé společnosti.

Spolupráce 

– zvyšuje efektivitu práce a upevňuje vztahy mezi zaměstnanci i klienty. Mnohem efektivnější je pomáhat si a ne konkurovat. V tom tkví skutečný zisk a nejen ten finanční, ale především lidský!

Čestnost

– jednání v souladu se svědomím člověka přináší atmosféru vzájemné důvěry, což usnadňuje spolupráci.

Kvalita

– práce, odvedená dle nejlepších možností a schopností člověka, tak, jako by si danou práci dělal pro sebe samého, bereme za samozřejmost. Vždyť jsme jeden organismus a jak už i vědci v kvantové fyzice potvrdili na základě provázanosti částic – čin každého jednotlivce ovlivní celou společnost!

Transparentnost

– vede ke vzájemné důvěře a ke snadné orientaci v dané problematice.

Efektivnost

– díky moderním technologiím a otevřené konstruktivní komunikaci, založené na vzájemné spolupráci a důvěře dosahujeme obrovské úspory času, který můžeme věnovat tomu, co má skutečný smysl v životě – rodině, přátelům, koníčkům, osobnímu rozvoji.

Současný stav na planetě totiž přímo vybízí k zamyšlení, jak důležitou roli hraje formování kvalitních láskyplných vztahů. Protože v dobách těžkých si jedinec sám nepomůže, budeme se potřebovat navzájem. Pokud je budoucnost nejistá a konzumní společnost tak vratká a snadno zničitelná, jediné, co má skutečný význam, jsou kvalitní lidské vztahy, založené na důvěře, přátelství, vysokých mravních hodnotách. A o to se snažíme i v naší společnosti. Z našich klientů se postupně za ta léta stali naši přátelé, kteří naše služby doporučují dalším. Jejich spokojenost je pro nás tou nejlepší vizitkou.

bottom of page