Vedení účetnictví

a daňové evidence

Externí vedení finančního účetnictví

(daňové evidence a účetnictví ).

Výstupem    jsou    účetní   knihy,   účetní   závěrky

a daňová přiznání.

U fyzických osob přehledy pro pojišťovny.

Klient    je    průběžně    informován    o     lhůtách

a      termínech      pro      odvodové      povinnosti,

o stavu pohledávek  a  závazků,  o  stavu  majetku,

o    výsledcích     hospodaření     firmy,    středisek,

popř. rentability zakázek.

Je poskytována záruka.

 

 

Kontaktujte nás

Sídlo společnosti :   Štěrková 251

                                252 26 Kosoř, Praha západ

          

        Provozovna  :   U Strže 1006/12

                                140 00  Praha 4

 

 

mobil: +420  608 325 030

Firma Damus, s.r.o. je zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 86191.