top of page

Vedení účetnictví

a daňové evidence

Externí vedení finančního účetnictví

(daňové evidence a účetnictví ).

Výstupem    jsou    účetní   knihy,   účetní   závěrky

a daňová přiznání.

U fyzických osob přehledy pro pojišťovny.

Klient    je    průběžně    informován    o     lhůtách

a      termínech      pro      odvodové      povinnosti,

o stavu pohledávek  a  závazků,  o  stavu  majetku,

o    výsledcích     hospodaření     firmy,    středisek,

popř. rentability zakázek.

Je poskytována záruka.

 

 

bottom of page