top of page

Sestavení daňových    přiznání

Daňový a účetní dohled

Pro klienty, kteří chtějí mít jistotu a záruku správně sestaveného daňového přiznání.

Výstupem jsou zpracovaná přiznání k různým druhům daní.

Jedná se o dohled nad vedením účetnictví z hlediska daní a účetní metodiky. Výstupem jsou průběžné zprávy    o    zjištěných    nedostatcích,    doporučení,

vedoucí k jejich odstranění a daňová přiznání popř. posouzení již zpracovaných daňových přiznání.

Související službou je zastupování poplatníka před správcem daně.

Je poskytována záruka.

 

 

bottom of page