top of page

Diskrétní

zpracování mezd

 

Mzdový audit

Jedná se o zpracování mzdové a personální agendy ( viz  „ Vedení   mzdové  a   personální   evidence „ ),

která je ovšem propracována do sebemenších detailů   tak,   že  ani   samotná  účetní,   která  účtuje

o mzdových nákladech, nemůže identifikovat jednotlivé výše mezd zaměstnanců.

Je poskytována záruka.

Provádíme ověření správnosti postupů při vedení mzdové a personální evidence.

Výstupem   je   zpráva    o    zjištěných    závadách 

a doporučení pro jejich odstranění.

Je poskytována záruka.

 

 

bottom of page