top of page

Průběžné daňové a účetní poradenství

Ústní i telefonické konzultace, vypracování písemných stanovisek k vyžádané daňové nebo účetní problematice (metodika účetnictví, organizace účetních agend apod.).

Výstupem je ústní vysvětlení nebo písemné stanovisko.

Daňové poradenství chápeme jako komplexní službu, sloužící    jednak   k   tomu,   aby   klient   platil   daně

a pojistné jen v nezbytné míře a zároveň aby nepodnikal v neustálé obavě z následků případné daňové kontroly.

bottom of page