Průběžné daňové a účetní poradenství

Ústní i telefonické konzultace, vypracování písemných stanovisek k vyžádané daňové nebo účetní problematice (metodika účetnictví, organizace účetních agend apod.).

Výstupem je ústní vysvětlení nebo písemné stanovisko.

Daňové poradenství chápeme jako komplexní službu, sloužící    jednak   k   tomu,   aby   klient   platil   daně

a pojistné jen v nezbytné míře a zároveň aby nepodnikal v neustálé obavě z následků případné daňové kontroly.

Kontaktujte nás

Sídlo společnosti :   Štěrková 251

                                252 26 Kosoř, Praha západ

          

        Provozovna  :   U Strže 1006/12

                                140 00  Praha 4

 

 

mobil: +420  608 325 030

Firma Damus, s.r.o. je zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 86191.