top of page

Ostatní ekonomické služby

Provádíme zpracování podnikatelských záměrů např. pro účely žádosti o úvěr, zpracování  kalkulací, expertízy zpracovaných podnikatelských 

záměrů, poradenství při tvorbě organizačních směrnic,  volbě  právní  formy podnikání,    

při zaměstnávání pracovníků apod.

 

bottom of page